Halteprojecten – Ontwerp

LR-Infra kan een schetsontwerp aangeleverd door R&D omzetten in een technisch halteontwerp (verticaal en horizontaal), productietekeningen, bestekstekeningen inclusief de bijbehorende besteksposten. Daarnaast wordt het ontwerp getoetst aan de van toepassing zijnde OVNS van MET inclusief de bijbehorende V&V matrix.

Download de pdf met alle tekeningen.